Thành lập Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ

Thành lập Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ
 
Trung tâm ngoại ngữ là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của hệ thống giáo dục quốc dân

Trung tâm ngoại ngữ là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Trung tâm ngoại ngữ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Trung tâm ngoại ngữ được thành lập khi có đủ các điều kiện sau :
 
- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 
- Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
 
 
a. Tờ trình xin thành lập trung tâm ngoại ngữ cho cá nhân (Download) hoặc tổ chức (Download)
 
b.  Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung sau:
 
- Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
 
- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
 
- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 
- Cơ sở vật chất của trung tâm;
 
- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
 
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
 
c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.
 
3. Trình tự nộp hồ sơ thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ
 
a. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm theo quy định tại khoản 1 của Điều này, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.
 
b. Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Thành lập Trung tâm Đào tạo Ngoại ngữ

Phản hồi khách hàng

lê thị thơ nói: tôi muốn biết và mức phí dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ trọn gói bên công ty bạn. Cảm ơn!
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   5UWRKZ
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

Từ khóa liên quan