Sở hữu và phân chia lợi nhuận của mô hình kinh doanh Hợp tác xã

Sở hữu và phân chia lợi nhuận của mô hình kinh doanh Hợp tác xã
 
Hợp tác xã được thành lập để đáp ứng một số nhu cầu đặc biệt của xã viên. Mục tiêu tối thượng của hợp tác xã là cung cấp dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng được nhu cầu của xã viên ...
 

 
Mô hình kinh doanh Hợp tác xã được quy định tại Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 02/11/2012 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012
 
Hình thức kinh doanh Hợp tác xã đã tồn tại từ lâu và được nhiều người biết tới. Nhưng thực tiễn phát triển hợp tác xã ở nước ta cho thấy nhận thức của nhiều người về bản chất hợp tác xã chưa rõ ràng, thậm chí lệch lạc. Một số người chỉ tập trung phát huy các khía cạnh xã hội của hợp tác xã. Một số khác nghĩ rằng hợp tác xã đơn thuần là một loại hình doanh nghiệp. Có một sự ngộ nhận khá phổ biến giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, nhất là với công ty cổ phần. Điều này tác động đến nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ của xã viên, về cách tổ chức quản lý, tài chính, tài sản và phân phối trong hợp tác xã.
 
Xã viên là người đồng sở hữu, quản lý hợp tác xã theo nguyên tắc dân chủ và là người sử dụng dịch vụ của hợp tác xã
 
Hợp tác xã được thành lập để đáp ứng một số nhu cầu đặc biệt của xã viên. Mục tiêu tối thượng của hợp tác xã là cung cấp dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng được nhu cầu của xã viên. Nói cách khác, chức năng của hợp tác xã là đáp ứng nhu cầu chung của xã viên; xã viên chính là khách hàng của hợp tác xã.
 
Việc hợp tác xã cung cấp dịch vụ cho xã viên đi đôi với việc xã viên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã. Đây là bản chất kinh tế rất quan trọng làm cho hợp tác xã phát triển bền vững.
 
Trong mối quan hệ giao dịch với hợp tác xã, xã viên cần nhận thấy được những lợi ích, những ưu điểm tích cực từ việc tham gia hợp tác xã. Thất bại trong việc nhận diện các lợi ích khi tham gia hợp tác xã sẽ dẫn tới hiện tượng xã viên thiếu niềm tin và thiếu trung thành khi giao dịch với hợp tác xã. Chất lượng của đời sống hợp tác và thành công về mặt kinh tế đều phụ thuộc vào mối quan hệ giao dịch giữa xã viên và hợp tác xã.
 
Việc phân phối lợi nhuận của hợp tác xã cho xã viên theo vốn góp có thể làm xói mòn tinh thần hợp tác, đề cao tư tưởng lợi nhuận, dễ biến hợp tác xã thành mô hình doanh nghiệp, công ty cổ phần. Lúc này, hợp tác xã không còn có lợi thế riêng trong việc khuyến khích tinh thần hợp tác trong cộng đồng.
Một phần lợi nhuận trong hợp tác xã dùng để trích lập các quỹ, được phân chia cho việc đáp ứng nhu cầu giáo dục, huấn luyện, thông tin cho xã viên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - xã hội chung của cộng đồng dân cư địa phương … Một phần lợi nhuận khác cần được phân phối lại cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ. Đây là bản chất nhân văn và mang đậm màu sắc văn hóa của hợp tác xã.
 
Nói cách khác, tất cả thành quả của hợp tác xã được phân phối một cách công bằng (chứ cũng không phải là cào bằng) cho mọi xã viên. Theo đó tất cả xã viên hợp tác xã cùng chia sẻ khó khăn, trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích, từ đó khuyến khích phát triển tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau ….
 

 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666  

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   NNXYKF
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

Từ khóa liên quan