Thành lập Trường đào tạo nghề

Thành lập Trường đào tạo nghề
Thành lập Trường Đào tạo Nghề là một trong những lĩnh vực được HSLAWS tư vấn chuyên nghiệp hiện nay, chúng tôi tư vấn cụ thể cho Khách hàng về Đề án thành lập, các phương án tổ chức đào tạo, Quy chế quản lý Giảng viên và học viên, Phương án, cơ cấu tổ chức nhân sự, tổ chức hội thảo, thuyết trình chuyên ngành.

 
Các dịch vụ tiện ích bao gồm:
 
                    1. Tư vấn Thành lập Trường Đào tạo Nghề trên toàn quốc.
                    2. Miến phí Dịch vụ Luật sư Riêng trong 06 tháng.
                    3. Miễn phí dịch vụ cung cấp văn bản pháp luật và bản tin pháp luật 06 tháng.
                    4. Tư vấn quản trị Doanh nghiệp: 02 tháng.
                    5. Giảm 30% tất cả các phí dịch vụ phát sinh và các phí dịch vụ sau khi hết hạn.
Trang:  

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

Từ khóa liên quan

Trang: