Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
 
Trong quá trình hoạt động, Doanh nghiệp của bạn có thể cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc rút ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. HSLAWS sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trên một nhanh chóng, chính xác...


1. Tư vấn các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh:
 
Ngành nghề kinh doanh do Doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với các quy định của pháp luật. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh gồm: Ngành nghề kinh doanh thông thường và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 
- Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Văn phòng luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS sẽ tư vấn để Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện đó trước khi thực hiện việc bổ sung.
 
- Đối với ngành nghề kinh doanh thông thường, HSLAWS tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và sắp xếp hệ thống ngành nghề hợp lý, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan mật thiết với nhau.
 
2. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh:
 
Hồ sơ bao gồm:

 
- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối vớicông ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
 
- Các giấy tờ khác có liên quan.
 
3. Đại diện thực hiện các thủ tục:
 
- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 
- Nhận giấy xác nhận thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
* Căn cứ pháp lý 
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết: Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   DYGB2N
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

Từ khóa liên quan