Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
Trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

 
 
 
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 
- Tư vấn cho quý khách hàng các quy định của pháp luật về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như: điều kiện đối với trụ sở doanh nghiệp, điều kiện để doanh nghiệp được chuyển trụ sở,...
 
- Tư vấn về trình tự, thủ tục thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 
- Tư vấn về hồ sơ thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm:
 
1.1. Địa chỉ trụ sở dự định chuyển đến cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký:
 
Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.  
 
Kèm theo thông báo phải có:   
 
- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
 
- Các giấy tờ khác có liên quan. 
 
1.2. Địa chỉ trụ sở dự định chuyển đến không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký:

- Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:
 
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 
b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
 
c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 
Kèm theo Thông báo phải có:
 
- Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
 
- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 
- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 
2Đại diện thực hiện các thủ tục:

- Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 
- Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
3. Căn cứ pháp lý 
 

 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666   
Các từ có liên quan đến bài viết: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   KAFA38
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Biểu mẫu

Hỏi đáp pháp luật

Từ khóa liên quan